Perfumowany kremowy oksydant 10 vol (3%)

Zawiera nadtlenek wodoru o stężeniu, które pozostaje stałe.

Należy unikać kontaktu z oczami. W razie dostania się preparatu do oczu natychmiast spłukać wodą i/lub skontaktować się z lekarzem.

Używać zgodnie z instrukcją, zawsze korzystać z rękawiczek podczas mieszania i jakiegokolwiek kontaktu z płynem.

Chronić przed dziećmi.
Pojemność: 150 ml, 1000 ml